บุคลากรฝ่ายการพยาบาล ผลการประเมิน

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผลการประเมิน :
คะแนนการประเมิน : คุณไม่มีอาการของโรควิตกกังวล
คะแนนการประเมิน : คุณไม่มีมีอาการโรคซึมเศร้า
บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถติดต่อขอนัดปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและจิตเวช ฝ่ายการพยาบาล ฯ ผ่าน QR code ในวันราชการช่วงเวลา 08.00 -16.00น. เบอร์ภายใน 60209 มือถือ 081 – 619-7020 นอกเวลาราชการ ท่านสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ ติดต่อตึก ภปร12 ขอนัดปรึกษาทีมจิตแพทย์ ในวันราชการช่วงเวลา 08.00 -14.00น. เบอร์ภายใน 5182 หรือ สถานพยาบาลที่ท่านสะดวก กรณีช่วงนอกเวลาราชการ ติดต่อ หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตึก ภูมิสิริ ชั้น1 หรือ สถานพยาบาลที่ท่านสะดวก และท่านสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323