Community isolation

แบบสอบถาม Hospitality Anxiety and Depression

ชื่อ-นามสกุล:

 

เบอร์โทรศัพท์:

กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อและทำเครื่องหมายถูกในช่องคำตอบที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของท่านในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อ 1. ฉันรู้สึกตึงเครียด

เป็นส่วนใหญ่

บ่อยครั้ง

เป็นบางครั้ง

ไม่เป็นเลย

ข้อ 2. ฉันรู้สึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งต่างๆที่ฉันเคยชอบได้

เหมือนเดิม

ไม่มากเท่าแต่ก่อน

มีเพียงเล็กน้อย

เกือบไม่มีเลย

ข้อ 3. ฉันมีความรู้สึกกลัวคล้ายกับว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

มีและค่อนข้างรุนแรงด้วย

มีแต่ไม่มากนัก

มีเพียงเล็กน้อยและไม่ทำให้กังวลใจ

ไม่เป็นเลย

ข้อ 4. ฉันสามารถหัวเราะและมีอารมณ์ขันในเรื่องต่างๆได้

เหมือนเดิม

ไม่มากนัก

มีน้อย

ไม่มีเลย

ข้อ 5. ฉันมีความคิดวิตกกังวล

เป็นส่วนใหญ่

บ่อยครั้ง

เป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อย

นานๆครั้ง

ข้อ 6. ฉันรู้สึกแจ่มใสเบิกบาน

ไม่มีเลย

ไม่บ่อยนัก

เป็นบางครั้ง

เป็นส่วนใหญ่

ข้อ 7. ฉันสามารถทำตัวตามสบายและรู้สึกผ่อนคลาย

ได้ดีมาก

ได้โดยทั่วไป

ไม่บ่อยนัก

ไม่ได้เลย

ข้อ 8. ฉันรู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรเชื่องช้าลงกว่าเดิม

เกือบตลอดเวลา

บ่อยมาก

เป็นบางครั้ง

ไม่เป็นเลย

ข้อ 9. ฉันรู้สึกไม่สบายใจจนทำให้ปั่นป่วนในท้อง

ไม่เป็นเลย

เป็นบางครั้ง

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยมาก

ข้อ 10. ฉันปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจตัวเอง

ใช่

ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าที่ควร

ใส่ใจตัวเองน้อยกว่าแต่ก่อน

ใส่ใจตัวเองตามปรกติ

ข้อ 11. ฉันรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนกับจะอยู่นิ่งๆไม่ได้

เป็นมากทีเดียว

ค่อนข้างมาก

ไม่มากนัก

ไม่เป็นเลย

ข้อ 12. ฉันมองสิ่งต่างๆในอนาคตด้วยความเบิกบานใจ

มากเท่าที่เคยเป็น

ค่อนข้างน้อยกว่าที่เคยเป็น

น้อยกว่าที่เคยเป็น

เกือบจะไม่มีเลย

ข้อ 13. ฉันรู้สึกผวาหรือตกใจขึ้นมาอย่างกระทันหัน

บ่อยมาก

ค่อนข้างบ่อย

ไม่บ่อยนัก

ไม่มีเลย

ข้อ 14. ฉันรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เคยเพลิดเพลินได้

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางครั้ง

ไม่บ่อยนัก

น้อยมาก