ติดต่อเรา

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

อาคาร ภปร ชั้น 12 02 256 5182 ,02 256 5180 เบอร์ภายใน 5182  

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

อาคาร ภปร ชั้น 12

โทร. 0-2256-5193