ติดต่อ

แผนกจิตเวช ตึก ภปร.ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทรเลื่อนนัด02-256-5182
ที่อยู่: 1873 ถนน พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
BTS : ศาลาแดง , MRT : สีลม

Contact Developer / ติดต่อนักพัฒนา

Email : [email protected]